Informator broj 6459 od 27. 02. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

U ovom članku autorica KRISTINA ZOVKO, dipl. iur., viša stručna savjetnica pročelnika u Gradu Zagrebu, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, daje pregled odredaba novog Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN) koje se odnose na sklapanje, izvršenje i raskid ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma, kao i ostalih odredaba koje su bitne za ugovore, kako za javne, tako i za sektorske naručitelje, te ukazuje na bitne odrednice novog Zakona o javnoj nabavi.
Autorica: Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo