Informator broj 6453 od 16. 01. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Mišljenje br. 19 Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o ulozi predsjednika sudova
(Usvojeno na sastanku CCJE-a, Strasbourg, 10. studenoga 2016.)

U ovom broju donosimo sadržaj Mišljenja br. 19, usvojenog na sastanku savjetodavnog tijela pri Odboru ministara Vijeća Europe (CCJE) od 10. studenoga 2016.
Savjetodavno vijeće europskih sudaca Mišljenje br. 19 tematski je odredilo ulogu, izbor i značenje funkcije predsjednika sudova, a osobito upravljačke funkcije predsjednika sudova.
Isto tako, u ovom članku u nastavku teme autorica piše i o preporukama i zaključcima Savjetodavnog vijeća europskih sudaca.
Autorica: Jasna Gažić Ferenčina dipl. iur., sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo