Informator broj 6449 od 19. 12. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Opći porezni zakon kao dio porezne reforme

Važeći Opći porezni zakon1 kao lex generalis uređuje odnose između poreznih obveznika i poreznih tijela kad se primjenjuju drugi propisi kao lex specialis glede poreza i drugih javnih davanja, a to sve skupa čini zajedničku osnovu poreznog sustava. Osim toga, Opći porezni zakon pridonosi pravilnoj, dosljednoj i jedinstvenoj primjeni poreznih propisa i propisa o drugim javnim davanjima i njihovoj transparentnosti, što su onda bitni elementi jačanja pravne države i zaštite prava pojedinaca.
Kako je u međuvremenu došlo do porezne reforme, kojom se želi omogućiti brži rast bruto društvenog proizvoda, održivost i smanjenje javnog duga, veće zapošljavanje, rast investicija i povećanje konkurentnosti gospodarstva, novim Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 115/16) provedeno je niz izmjena, koje su u skladu s ostalim poreznim propisima kao lex specialis, što onda s druge strane, znači jednostavniju i učinkovitiju primjenu poreznih propisa, transparentnost domaćeg zakonodavstva kao i administrativnu suradnju u području poreza, kako unutar Republike Hrvatske, tako i izvan, posebice na jedinstvenom području Europske unije.
O svemu tome opširnije u nastavku.
Autorice: Marica Houška dipl. iur., voditeljica Službe za Opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo financija Republike Hrvatske; Ana Rihter dipl. iur., viša savjetnica - specijalistica za Opći porezni zakon, porezni postupak i prekršaje, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo