Informator broj 6448 od 12. 12. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Porezna reforma
– novine od 1. siječnja 2017. –

U ovom broju o poreznoj reformi piše Ksenija Cipek, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Naime, 2. prosinca 2016., na sjednici Hrvatskog sabora, doneseno je 16 zakona, i to: Opći porezni zakon, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na promet nekretnina, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza, Zakon o upravnim pristojbama i Zakon o Poreznoj upravi. Isto tako, donesene su i izmjene i dopune sljedećih zakona: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu i Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.
Stoga o bitnim odrednicama reforme poreznog sustava i njegovoj primjeni u 2017. godini pišemo u ovom članku.
Autorica: Ksenija Cipek dipl. oec.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo