Informator broj 6446 od 28. 11. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Urušavanje pravne zaštite u parničnom postupku

Ovim člankom autor se uključio u raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016. Ocjenjuje da su brojnim novelama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14), u cilju ubrzanja postupka, urušena pravna sigurnost i kvaliteta pravne zaštite.
Drži da je u Nacrtu prijedloga izostalo sustavno i kvalitetno uređenje pravne zaštite te da narušena pravna sigurnost u parničnom postupku zahtijeva uspostavu optimalne ravnoteže između pravnog standarda, suđenja u razumnom roku i pravilnog utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja.
Autor: mr. sc. Antun Šagovac dipl. iur, odvjetnik u Velikoj Gorici

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo