Informator broj 6445 od 21. 11. 2016.

U novom broju

Uvodnik

206. tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba

Pravni prijepori uz tzv. Zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine Republike Srbije
Autor u članku analizira jurisdikcijsku normu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je donesen u Republici Srbiji još davne 2003. godine. Radi se o članku 3. toga Zakona, kojim je propisano da su državni organi Republike Srbije određeni tim Zakonom nadležni za vođenje postupka za kaznena djela iz zakonskog kataloga koja su počinjena na području bivše SFRJ, bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtve.
Uz analizu te odredbe i njezine praktične primjene u postupcima protiv državljana Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, autor daje i naznake mogućih implikacija primjene toga Zakona na suđenja za ratne zločine u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji te iznosi svoje mišljenje o tom važnom pravnom pitanju.
Autor: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Akademije Pravnih znanosti Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo