Informator broj 6441 od 24. 10. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj
– stupio na snagu Zaključak Vlade Republike Hrvatske 1. listopada 2016. –

Novi IX. saziv Hrvatskog sabora konstituiran je 14. listopada 2016. Kako je Hrvatski sabor odmah krenuo u proceduru donošenja zakona to upućujemo na određena pitanja u ovom članku. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici od 25. svibnja 2016., Zaključak kojim je obvezala središnja državna tijela uprave da u pripremi nacrta zakona kojima se uređuju pojedina pitanja upravnog postupka dostave Ministarstvu uprave Republike Hrvatske Izjavu o usklađenosti nacrta prijedloga i Prikaz usklađenosti postupovnih odredaba sa Zakonom o općem upravnom postupku.
Taj Zaključak donesen je s odgodnim rokom i učinkom od 1. listopada 2016. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske uputilo je, 4. listopada 2016., dopis u kojem je obavijestilo središnja tijela da je taj važan Zaključak stupio na snagu. O dužnostima tijela i obvezama Ministarstva uprave RH autor piše u ovom članku.
Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo