Informator broj 6439 od 10. 10. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Načela europskih pravnih propisa u kontekstu prava iz zdravstvenog osiguranja radnika u Republici Hrvatskoj

Predmet ovog članka su analize o utjecaju načela europskih pravnih propisa iz područja obveznog zdravstvenog osiguranja na prava iz zdravstvenog osiguranja radnika koji su zaposleni kod poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, i koji s te osnove imaju utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Stoga autorica u ovom članku piše o dva osnovna načela - načelu asimilacije činjenica te načelu zbrajanja razdoblja osiguranja i kako ona utječu na ostvarivanje određenih prava tih radnika.
Autor: Renata Turčinov dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo