Informator broj 6437 od 26. 09. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Autor u ovom članku analizira odredbe članka 105. važećeg Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) koje propisuju izvršenje ugovora o javnoj nabavi i bitne izmjene ugovora te odredbe Direktive 2014/24/EU za javne naručitelje, kojima se uređuju izmjene ugovora tijekom njegova trajanja. Istodobno autor osobito ističe posljedice sklapanja ili izvršenja ugovora suprotno uvjetima iz dokumentacije te bitne odredbe Direktive 2014/24/EU u postupku javne nabave. Napominjemo da je Vlada Republike Hrvatske Prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi uputila u saborsku proceduru 8. lipnja 2016.
Autor: Zoran Vuić dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo