Informator broj 6435 od 12. 09. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Zaštita izbornog prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske - parlamentarni izbori 2015. i 2016.-

U ovom članku autorice pišu, na temelju odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99 i 49/02 - proč. tekst) i Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 116/99, 109/00 - vjerodostojno tumačenje, 53/03, 69/03 - proč. tekst, 44/06 - vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 - vjerodostojno tumačenje, 145/00, 24/11 - vidi čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 - Odluka USRH, 120/11 - proč. tekst, 19/15, 66/15 - proč. tekst i 104/15 - Odluka USRH), o zaštiti izbornog prava pred Ustavnim sudom. Istovremeno osvrću se na parlamentarne izbore 2015. i izbore 2016., te ukazuju na značenje odredaba Ustava o provođenju nadzora izbora. Isto tako analiziraju Odluku u izbornom sporu U-VIIA-4031/2016 (Nar. nov., br. 70/16).
Autorice: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica; Sanja Trgovac dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo