Informator broj 6434 od 05. 09. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Elektronička javna nabava od 1. srpnja 2016. obvezna predaja isključivo elektroničkih ponuda

Početak e-nabave u Republici Hrvatskoj označava uvođenje obvezatnosti modula e-objava donošenjem Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07). Razvoj e-nabave nastavljen je 2012. stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11) koji je uveo obvezu objavljivanja cjelokupne dokumentacije za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Konačno, u članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 83/13) propisana je dinamika uvođenja e-dostave ponuda.
Ključno je da je tim člankom propisana obveza za sve naručitelje u postupcima javne nabave, bez obzira na vrijednost nabave, da od 1. srpnja 2016. dostavljaju ponude i zahtjeve za sudjelovanje elektroničkim putem. Stoga autorica piše o toj obvezi u postupku dostave i otvaranja elektroničkih ponuda te o drugim osobitostima e-nabave.
Autor: Danijela Pažur Ivančić dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo