Informator broj 6433 od 29. 08. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Upravno pravo: temelj i odraz demokratske države
„Administrativna legitimacija države je najdublji problem vladavine prava“ (prof. dr. sc. Jasna Omejec)

Autor, prof. emeritus Marc Gjidara, u ovom članku iznosi bitne odrednice i značenje upravnog prava u razvoju demokratske države. Upravno pravo odlikuje činjenica, kako ističe autor, da pruža državi alate za provedbu vlastite preobrazbe time što otvara pravne putove za promjenu upravnog djelovanja te istovremeno iznosi svoja stajališta i mišljenje o odnosima između upravnog prava i demokracije.
Ističemo da je 24. svibnja 2016. u Preporodnoj dvorani HAZU u Zagrebu prof. emeritusu Marcu Gjidari dodijeljeno priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za pravni članak od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku. Članak je objavljen u Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom „Općenito o pravu glasovanja i biračkom pravu iseljenika“.
Autor: Marc Gjidara, professor emeritus Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris 2)

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo