Informator broj 6430 od 08. 08. 2016.

U novom broju

Uvodnik

O značenju pojmova pravna osoba s javnim ovlastima i pravna osoba koja obavlja javnu službu
važnost razgraničenja pojmova

Predmet ovoga članka su procesni zakoni u upravnopravnom području i posebni propisi kojima se uređuje status pravne osobe s javnim ovlastima i pravne osobe koja obavlja javnu službu.
Stoga, autor u ovom članku nastoji istaknuti važnost razgraničenja tih pojmova u upravnopravnom području i ukazati na njihovo korištenje u propisima i praksi u primjeni zakona u ovom značajnom pravnom području.
Autor: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo