Informator broj 6426 od 08. 07. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Jednake mogućnosti i prava zaposlenika s obiteljskim odgovornostima
međunarodni, europski i nacionalni aspekt

Pravo radnika s obiteljskim odgovornostima često se razmatra u okviru različitih drugih prava, a novije je nastojanje sagledavanje toga prava kao samostalnog. Iako mnogi akti s različitih područja spominju to pravo, tri velika međunarodna instrumenta to pitanje uređuju neposredno: Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 156 o jednakim mogućnostima radnika s obiteljskim odgovornostima (Nar. nov. - MU, br. 5/00), Povelja o temeljnim pravima Europske unije (Sl. nov. EU, 02007/303, od 14. prosinca 2007., te revidirana Europska socijalna povelja (Nar. nov. - MU, br. 15/02 i 8/03).
Autor: Ivan Čulo, Viši državni inspektor u Državnom uredu za reviziju

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo