Informator broj 6423 od 20. 06. 2016.

U novom broju

Uvodnik

O nekim novinama u uređenju parničnog postupka
prema Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, o kojem se vodi javna rasprava, sadržava niz novina koje se odnose na velik broj instituta te se njime predviđa i uvođenje jednog novog instituta - ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava.
Od svih izmjena i dopuna predviđenih Nacrtom razmatramo one koje se čine značajnima, a odnose se na troškove postupka, reviziju i ogledni postupak.
Zbog većeg opsega, rad ćemo objaviti u dva dijela. U prvom dijelu pišemo o troškovima postupka i oglednom postupku, dok ćemo u drugom dijelu razmatrati novine koje se odnose na reviziju te ćemo dati završne napomene. Redoslijed tema ne prati sistematizaciju Zakona, ali su na taj način jedino mogle biti objavljene cjelovito na jednom mjestu.
Čestitamo blagdane 22. i 25. lipnja 2016.
Autor: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, Pravni fakultet u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo