Informator broj 6422 od 13. 06. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Arbitrarnost u tumačenju i primjeni mjerodavnog prava
– u povodu Odluke, broj U-III-4459/2012 od 21. travnja 2016. i Odluke, broj U-III-2398/2013 od 30. ožujka 2016. –

Autorica u ovom članku piše o značenju zaštite od arbitrarnosti u tumačenju primjene mjerodavnog prava, i to kroz ustavnosudske Odluke, broj U-III-4459/2012 od 21. travnja 2016. i U-III-2398/2013 od 30. ožujka 2016., na zajamčenje i ostvarenje prava na pravično suđenje. Ustavni sud Republike Hrvatske u svojim odlukama osobito ukazuje na prijeko potrebnu zaštitu od arbitrarnosti u odlučivanju sudova i drugih državnih tijela te je zadaća nadležnih tijela da tumače i primjenjuju prava polazeći od svrhe koju je zakonodavac htio postići.
Autorica istodobno ukazuje i na određene odluke Europskog suda za ljudska prava koje ukazuju na važnost teleološkog tumačenja propisa.
Autorica: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo