Informator broj 6420 od 30. 05. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Razlozi isključenja i »samokorigiranje« – izravan učinak Direktive 2014/24/EU
s osvrtom na Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi

U ovom članku obrađujemo pitanje primjene bezuvjetnih i dovoljno određenih odredaba Direktive 2014/24/EZ i Direktive 2014/25/EU u postupcima javnih nabava velikih vrijednosti, s obzirom na to da Republika Hrvatska nije stigla prenijeti navedene Direktive u roku za transpoziciju i s obzirom na obavljeno mišljenje Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske od 21. travnja 2016. Naime, Ministarstvo gospodarstva na
Portalu javne nabave stavilo je obavijest naslova »Postupak javne nabave velike vrijednosti od 18. travnja 2016. - izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU«.1
Autorica: Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo