Informator broj 6419 od 23. 05. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika
Primjena propisa u praksi

Učinkovita prevencija i suzbijanje sukoba interesa temelji se na transparentnosti rada tijela javne vlasti, jačanju integriteta službenika, zakonodavnoj regulativi i javnosti politika u sprječavanju sukoba interesa. Pri tome, u odnosu na sukob interesa službenika, u cilju prevencije bilo bi potrebno u zakonskoj regulativi precizirati i postrožiti odredbe sustava prijavljivanja, kojim bi se privatni interesi prijavili pri zapošljavanju u državnom tijelu ili upravnom tijelu lokalne samouprave, zajedno s redovitom prijavom privatnih interesa u određenim razmacima i svaki put kad dođe do promjene u naravi ili opsegu takvih privatnih interesa. Stoga autorica u ovom članku piše o sukobu interesa državnih i lokalnih službenika prema odredbama temeljnih propisa - Zakona o državnim službenicima i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i međunarodnim propisima koji se primjenjuju u toj materiji.
Autorica: Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo