Informator broj 6418 od 16. 05. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Pravo potrošača na pošteno suđenje u sporovima male vrijednosti utjecaj Zakona o parničnom postupku i okvirnih mjerila za rad sudaca

Velik broj sporova male vrijednosti odnose se na pružatelje javnih usluga, pružatelje telekomunikacijskih usluga i pružatelje usluga naplate parkiranja.
U tim sporovima odluke se najčešće donose primjenom Zakona o obveznim odnosima bez detaljnije analize osnovanosti takvih odluka temeljem Zakona o zaštiti potrošača. Razlog je takvom postupanju, prema mišljenju autorice, preopterećenost sudova i visoko postavljena sudačka norma u sporovima male vrijednosti.
Također, predlaže moguća konkretna rješenja koja vidi u ukidanju obvezne javne rasprave u sporovima male vrijednosti i skraćenom obrazloženju presude.
Autorica: Iva Ivanišević Mostovac LL. M., sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo