Informator broj 6417 od 09. 05. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Odvjetništvo u zaštiti poštovanja pravnih propisa Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije
– osobito u zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske –

Člankom 27. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH) i Zakonom o odvjetništvu (Nar. nov., br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) definirana je uloga odvjetništva kao samostalne i neovisne službe, koja osigurava svakome pravnu pomoć u skladu sa zakonom.
Stoga u ovom broju donosimo intervju s predsjednikom Hrvatske odvjetničke komore (HOK), gospodinom Robertom Travašem, koji iznosi važna pitanja od interesa za Republiku Hrvatsku kao i za Europsku uniju i značenju sustava odvjetničke struke, kao i njihova rada, koji pridonosi zaštiti prava građana, poštovanju propisa Republike Hrvatske i pravne stečevine EU. Isto tako, u razgovoru s predsjednikom HOK-a, gospodinom Robertom Travašem, bit će riječi i o suradnji odvjetničkih komora drugih zemalja u Europi i svijetu.
Autor: Robert Travaš dipl. iur., predsjednik Hrvatske odvjetničke komore

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo