Informator broj 6414 od 18. 04. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Novi rok za denacionalizaciju za fizičke osobe koje su zahtjev podnijele 7. siječnja 2003.
– povodom Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-5694/2013 od 1. ožujka 2016. –

Ovim člankom autor daje kratak prikaz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-5694/2013 od 1. ožujka 2016. i razloga za njezino donošenje. Radi se o Odluci koja ima izuzetno značenje za sve osobe koje su, na temelju članka 7. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 80/02 i 81/02 - ispr.), podnijele zahtjev za naknadu oduzete imovine točno na dan 7. siječnja 2003., jer je, na temelju Odluke, tim osobama omogućeno da ponovno podnesu zahtjev za naknadu u roku šest mjeseci, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave Odluke Ustavnog suda RH u Narodnim novinama, odnosno od 26. ožujka 2016., što znači da se zahtjev može podnijeti do 26. rujna 2016.
Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo