Informator broj 6413 od 11. 04. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Posljedice isteka roka za povezivanje

U ovom broju pišemo o načelu vladavine prava iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), ali citiranjem riječi dr. sc. Jadranka Crnića, koje je naveo o stanju u zemljišnim knjigama još davne 2008. godine.
Zatim autorica piše, na temelju odredaba Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 81/15 - proč. tekst) i Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela i drugih meritornih propisa, o ulozi upravitelja zgrada u provođenju postupka povezivanja te o proteku roka.
Autorica piše i o mogućim pravnim posljedicama isteka roka za povezivanje i ovlastima upravitelja.
Autorica: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo