Informator broj 6411 od 28. 03. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Prema institucionalizaciji ljudskog prava na vodu u europskom pravu

U ovom članku autorica piše o stajalištu Europskog parlamenta (u nastavku teksta: EP) izraženog u Rezoluciji Europskog parlamenta od 8. rujna 2015. o praćenju europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) (2014/2239(INI)), koje potvrđuje pravo na vodu kao ljudsko pravo i podržava institucionalizaciju ljudskog prava na vodu u europskom pravu.
U Informatoru, broj 6275 od 26. travnja 2014., pisali smo o Europskoj građanskoj inicijativi o ljudskom pravu na vodu i sanitarije,1 a u Informatoru, broj 6379 od 17. kolovoza 2015., pisali smo o vodnim uslugama u Europskoj uniji i načelu poštovanja pristupa uslugama od općeg gospodarskog interesa sadržanom u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.
Autorica: dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo