Informator broj 6409 od 14. 03. 2016.

U novom broju

Uvodnik

Izvršenje rješenja u upravnom sporu

U Informatoru, broj 6347 od 5. siječnja 2015., pod naslovom Izvršenje odluka upravnih sudova nakon druge Novele Zakona o upravnim sporovima, pisali smo o novome (modificiranom) sustavu izvršenja upravnosudskih odluka, s naglaskom na izvršenju presuda.
U ovome članku analiziramo materiju (prisilnog) izvršenja rješenja koja se donose u upravnom sporu na temelju odredaba Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14). Stoga autori iznose i određene dvojbe i svoja mišljenja o institutu izvršenja rješenja u upravnom sporu.
Autori: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.; Vedran Juričić dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo