Informator broj 6404 od 08. 02. 2016.

U novom broju

Uvodnik

U povodu 200. tribine Kluba pravnika Grada Zagreba

Na održanoj 200. tribini Kluba pravnika Grada Zagreba, koja je organizirana u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, 27. siječnja 2016., dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, dodijelila je Zahvalnicu i medalju Pravnog fakulteta akademiku Jakši Barbiću, predsjedniku Kluba pravnika Grada Zagreba, za izuzetan doprinos te za jačanje vladavine prava u Republici Hrvatskoj organizacijom 200 tribina u nizu.
Ova, 200. tribina imala je temu »Granice Republike Hrvatske na moru«, kojoj su uvodničari bili prof. dr. sc. Maja Seršić i doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić. Na toj, izuzetno sadržajnoj Tribini, akademik Barbić, primajuću ova odličja od dekanice prof. dr. sc. Hrabar, govorio je i o određenim novinama u vođenju Tribine. Tim povodom, čestitajući mu na dobivenim odličjima, objavljujemo razgovor s akademikom Jakšom Barbićem.
Autor: akademik Jakša Barbić

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo