Informator broj 6400 od 11. 01. 2016.

U novom broju

Uvodnik

(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj
de lege lata i de lege ferenda

U ovom članku autorica DESA SARVAN, dipl. iur., analizira pravno uređenje mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj de lege lata. Istovremeno autorica ukazuje na pravne institute univerzalne usluge i pravnog statusa ugroženog kupca kao osnove koncepta usluga od općeg gospodarskog interesa u europskom pravu, koji predstavljaju smjernice za pravno uređenje pitanja obustave isporuke vodnih usluga kupcima kategorije kućanstva de lege ferenda.
Autorica: dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo