Informator broj 6398 od 28. 12. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Institut prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca
Osvrt na odluke Suda pravde Europske unije i Ustavnog suda Republike Hrvatske

U ovom članku autor, DOMAGOJ FRNTIĆ, predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu, piše o institutu tzv. prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca, što se mora učiniti pri prijenosu djelatnosti (npr. prodaje poduzeća ili njegova dijela), ali promatrano kroz prizmu odluka Suda pravde Europske unije i Ustavnog suda Republike Hrvatske, pa su dosezi primjene toga instituta relevantni ne samo za područje radnog prava, nego i za područje europskog prava i problematiku ustavnosti.
Autor istovremeno obrađuje ustavnopravne i europskopravne implikacije takvih prijenosa ugovora, osobito u slučajevima kada se radnik protivi prelasku kod novog poslodavca, što nije rijetko u praksi. Članak ćemo objaviti u dva dijela.
Autor: Domagoj Franjo Frntić dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo