Informator broj 6397 od 21. 12. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Može li nas državni poglavar izvesti iz blokade?
Interpretacija članka 94. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske

O interpretaciji članka 94. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH) piše prof dr. sc. BRANKO SMERDEL, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prof. Smerdel, upravo u trenutku važnih prijepora u Republici Hrvatskoj, ukazuje na moguću interpretaciju članka 94. stavak 2. te na prijeko potrebno tumačenje ustavnih odredaba u cjelini i povezivanjem s drugim odredbama Ustava Republike Hrvatske, a osobito uz primjenu testa načela razmjernosti.
Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo