Informator broj 6395 od 07. 12. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Određivanje naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu - je li sukladno s Ustavom Republike Hrvatske?
- prijedlozi i mišljenja

Autor u ovom članku analizira odredbe Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) i Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 78/15) glede instituta određivanja naknade. Istovremeno iznosi i određenu praksu Europskog suda za ljudska prava te predlaže određena rješenja i uvođenja pravične naknade u hrvatski pravni sustav u ovom području.
Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo