Informator broj 6389 od 26. 10. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Ustavnosudska ocjena izbornih zakona
– Prikaz Odluke i Rješenja, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. –

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor u Republici Hrvatskoj provode se 8. studenoga 2015. na temelju Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 106 od 5. listopada 2015.). Stoga, u ovom broju donosimo i prikaz Odluke i Rješenja, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. Ustavnog suda Republike Hrvatske o ustavnosudskoj ocjeni izbornih zakona. U članku, koji ćemo objaviti u dva nastavka, pišemo o sadržaju i bitnim pitanjima o kojima se očitovao Ustavni sud Republike Hrvatske.
U ovom tematskom broju donosimo i izvadak iz Ustava Republike Hrvatske i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 116/99, 109/00 - vjerodostojno tumačenje, 53/03, 69/03 - proč. tekst, 44/06 - v. čl. 27. st. 1. Zakona o DIP-u Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 - vjerodostojno tumačenje, 145/10, 24/11 - v. čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 - Odluka USRH, 120/11 - proč. tekst, 19/15, 66/15 - proč. tekst i 104/15 - Odluka USRH), kao pomoć u što boljem provođenju svih izbornih radnji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i ovom Zakonu, i drugim meritornim propisima.
Autorica: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo