Informator broj 6388 od 19. 10. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Nova stečajna pravila za namirenje razlučnih vjerovnika

U ovom članku, kroz prikaz odredaba novoga Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15), u dijelu u kojem se one odnose na pravni položaj razlučnog vjerovnika u stečajnom postupku, analiziramo njegov promijenjeni položaj u postupku namirenja osiguranih tražbina.
Promjena položaja razlučnog vjerovnika u postupku namirenja razlučnim pravom osiguranih tražbina proizlazi iz novih stečajnih pravila, koja mu više ne ostavljaju pravo na izbor postupka u kojem će se unovčiti nekretnina na kojoj ima ustanovljeno pravo, te na pravilima prema kojima će, kroz obračun troškova unovčenja, i taj vjerovnik participirati u namirenju troškova postupka i ostalih obveza stečajne mase.
Autorica: Ljiljana Hrastinski Jurčec dipl. iur., sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo