Informator broj 6384 od 21. 09. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Prilozi za raspravu o materiji naknade štete iz radnog odnosa

Predmet ovog članka su odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14), odredbe Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14, 118/14 - ispr. i 154/14 - Uredba) i drugih meritornih propisa kojima se uređuje institut naknade štete iz radnog odnosa.
Autor iznosi određenu sudsku praksu te moguća rješenja u nekim dvojbama u primjeni toga instituta.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo