Informator broj 6382 od 07. 09. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Ostvarivanje ustavnog jamstva iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske

U ovom članku autorica piše o sadržaju i ostvarivanju ustavnog jamstva iz članka 35. Ustava Republike Hrvatske, kojim se jamči svakomu poštovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti.
Povezujući te odredbe s člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te praksom Europskog suda za ljudska prava i pravnim stajalištima recentnih odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske u postupcima koji se odnose na skrb o djeci i središnjem mjestu ostvarenja načela najboljeg interesa djeteta, autorica ističe da su načelna stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske o značenju i domašaju ustavnih jamstava iz članka 35. Ustava suglasna s onima ESLJP-a te se kroz noviju praksu Ustavnog suda i dalje razvijaju.
Autorica: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo