Informator broj 6381 od 31. 08. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Naknada štete iz radnog odnosa

Autor piše o institutu naknade štete prema aktualnom Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14). Osobitu pozornost posvećuje pitanjima odgovornosti za štetu jer taj Zakon zapravo uređuje tu materiju, ali prikazuje i bitne institute popravljanja štete, koje uređuju, u osnovi, propisi o obveznim odnosima. Zakonske institute autor povezuje sa sudskom praksom, ponajprije onom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Upućuje i na recentnu literaturu da bi čitatelj stekao što cjelovitiji pregled te dinamične pravne materije. U ovom, prvom nastavku autor piše o vrstama odgovornosti te o odgovornosti za štetu iz radnog odnosa odnosno o odgovornosti radnika poslodavcu. U jednom od sljedećih brojeva, na malim stranicama Informatora, nastavit ćemo s obradom ove teme.
Autor: Ivica Crnić

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo