Informator broj 6380 od 24. 08. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti donesen je na sjednici Hrvatskog sabora od 15. srpnja 2015., a objavljen je u Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. Danom stupanja na snagu novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, odnosno 9. kolovoza 2015. prestao je važiti prijašnji Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14. i 152/14.), koji je bio osam puta mijenjan i dopunjavan te je trebalo urediti detaljno koje pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, radno vrijeme, postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i druga pravna pitanja bitna za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Stoga, autorica dr. sc. Jasenka Štiglec, u ovom članku piše o bitnim novinama u odredbama ovog Zakona u odnosu na prijašnja rješenja. Članak ćemo objaviti u dva dijela.
Autorica: mr. sc. Jasenka Štiglec, Zagreb

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo