Informator broj 6379 od 17. 08. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Vodne usluge u Europskoj uniji i načelo poštovanja pristupa uslugama od općeg gospodarskog interesa

Predmet ovog članka su vodne usluge u Europskoj uniji i poštovanja načela pristupa uslugama od općeg gospodarskog interesa proklamirano Poveljom o temeljnim pravima EU. Naime, prema ovom aktu, poštovanje načela pristupa uslugama od općeg gospodarskog interesa specificira ta prava u temeljna socijalna prava građana u koje ulazi i ljudsko pravo na vodu. Pravo na vodu upravo je jedno od najaktualnijih pitanja i predmet rasprava u svijetu, a osobito u EU i predmet reguliranja aktima EU, o čemu autorica piše u ovom tekstu.
Autorica: dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo