Informator broj 6376 od 27. 07. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Prava lokalnih dužnosnika

Predmet ovog članka je pravno uređenje položaja lokalnih dužnosnika i njihova prava u okviru važeće legislative i aktualne sudske prakse. Stoga autorica ukazuje na bitne odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o pravima i obvezama državnih dužnosnika i drugih meritornih propisa koji se odnose na prava lokalnih dužnosnika te iznosi svoje mišljenje i prijedloge glede reguliranja te materija.
Autorica: Anita Markić dipl. iur., Ivanić Grad

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo