Informator broj 6374 od 13. 07. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Temeljne odrednice Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
pravna sigurnost za investitore i vlasnike nekretnina

Na 17. sjednici Hrvatskog sabora, 3. srpnja 2015., usvojen je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, koji je u bitnome odredio način i sustav procjene vrijednosti nekretnina u tome važnom području za gospodarski razvoj Republike Hrvatske.
Tim Zakonom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Zakonom se uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava, nadležnost tijela u provedbi toga Zakona, kao i druga važna pitanja u ovom području.
Stoga o temeljnim odrednicama toga Zakona za čitatelje Informatora govori mr. sc. ŽELJKO UHLIR, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske.
Autor: mr. sc. Željko Uhlir, zamjenik ministrice, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo