Informator broj 6372 od 29. 06. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Zakoni kojima se uređuje visoko obrazovanje
– ustavno jamstvo autonomije sveučilišta i načelo vladavine prava - u povodu Odluke USRH U-I-7431/2014, U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.–

U ustavnosudskom postupku odlučivano je o prijedlogu Rektorskog zbora Republike Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Tim je člankom dopunjen Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju novim člankom 57.a, koji uređuje plaće rektora i prorektora javnih sveučilišta.
Ustavni sud je Odlukom U-I-7431/2014, U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015. (Nar. nov., br. 60/15) ukinuo članak 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 94/13). Stoga autorica u ovom članku piše o bitnim odrednicama te Odluke.
Autorica: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo