Informator broj 6371 od 22. 06. 2015.

U novom broju

Uvodnik

O razriješenoj dvojbi o priznanju prava po osnovi invalidnosti iz mirovinskog osiguranja
na temelju nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka
Čestitamo blagdane 22. i 25. lipnja 2015.

U ovom broju autori SILVIO ČOVIĆ sudac, i dr. sc. DAMIR JURAS, pišu o jednom značajnom pitanju i razjašnjenju dvojbi u povodu priznanja prava po osnovi invalidnosti iz mirovinskog osiguranja na temelju nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka.
Naime, Upravni sud u Splitu donio je presudu UsI-212/12 od 18. travnja 2013., jednu od prvih u upravnom sudovanja u sporu pune jurisdikcije, kojom je priznato pravo stranci po osnovi invalidnosti u mirovinskom osiguranju na temelju nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka. Ta je presuda potvrđena presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-318/13-7 od 18. ožujka 2015.
Autori: Silvio Čović dipl. iur., sudac i predsjednik Upravnog suda u Splitu; dr. sc. Damir Juras, Policijski savjetnik u Ministarstvu unutarnjih poslova u Splitu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo