Informator broj 6369 od 08. 06. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Europski semestar i specifične preporuke Europske komisije državama članicama
za 2015. godinu

Europska komisija je 13. svibnja 2015. donijela specifične preporuke za gospodarsku politiku država članica za 2015. i 2016. godinu. Iz tih preporuka iščitava se potreba snažnog daljnjeg postupanja radi jačanja gospodarskog rasta. Od država članica očekuje se poduzimanje mjera koje bi dovele do stvaranja radnih mjesta i poticaja gospodarskog rasta. Time bi se pridonijelo konsolidaciji javnih financija.
Preporuke odražavaju gospodarski i socijalnopolitički program Komisije. Od stupanja na dužnost predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera i objavljivanja Izvješća o gospodarskom rastu (Jahreswachstumsbericht), spomenuti program Komsije počiva na tri uzajamno osnažena stupa: porast investicija, strukturne reforme i unaprjeđenje odgovorne proračunske politike. Uspješna ugradnja ovogodišnjih specifičnih preporuka državama članicama u odlučujućoj mjeri pridonijet će tome da Europa iznova stvara nova radna mjesta i postojan gospodarski rast, koji će manje ovisiti o eksternim konjunkturnim faktorima, koji trenutno podupiru oporavak.
Autor: prof. dr. sc. Nikola Mijatović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo