Informator broj 6366 od 18. 05. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Utvrđivanje stručno-medicinskih činjenica u socijalnim stvarima u upravnom sporu
– doseg sudske zaštite –

Predmet je ovoga članka pitanje koje se postavilo u upravnosudskoj praksi - može li nalaz i mišljenje sudskog vještaka ne samo osporiti nego i nadomjestiti mišljenje institucionalnog vještaka, predstavljajući podlogu za donošenje reformacijske presude kojom upravni sud usvaja tužbeni zahtjev, poništava osporene upravne akte i sam rješava stvar. Stoga autor analizira doseg sudske zaštite u utvrđivanju stručno-medicinskih činjenica u socijalnim stvarima prema odredbama
Ustava Republike Hrvatske i Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14) i, kao i drugih relevantnih propisa te uz analizu razloga za donošenje pozitivnog odgovora, iznosi i određene prijedloge.
Autor: dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo