Informator broj 6365 od 11. 05. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Uz Nacrt prijedloga Stečajnog zakona
zašto je bitno da sud bude odlučujući čimbenik stečajnog postupka

Reformama Stečajnog zakona (njih sedam) iz Nar. nov., br 44/96, kao i implementacijom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (s tri izmjene) iz 2012., hrvatsko insolvencijsko zakonodavstvo značajno je izmijenjeno, pa i glede ovlasti suda.
Ipak, zakonodavac planira napraviti još jednu funkcionalizaciju Stečajnog zakona jer dvogodišnje »eksperimentiranje« kroz Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi nije dalo zadovoljavajuće rezultate. U članku autori su se ograničili isključivo na možda i najbitniju novinu odnosno vraćanje sudu ustavnih prava da odlučuje o pravima i obvezama subjekata.
Analizira se i praksa Europskog suda za ljudska prava u postupcima prema članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda2 (pravo na pravično suđenje), jer se polazi od pretpostavke da saznanja o tome mogu biti ključna za razumijevanje problematike članka.
Autori: dr. sc. Dejan Bodul, Viši asistent, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.; mr. sc. Ante Vuković, Stečajni upravitelj

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo