Informator broj 6363 od 27. 04. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Hibridni parlamentarizam nakon tri predsjednička mandata

U ovom broju o iskustvima u sustavu ustrojstva državne vlasti odnosno parlamentarizma nakon tri predsjednička mandata, od Promjena Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 113/00), kada je Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH) dopunjen i promijenjen, piše prof. dr. sc. BRANKO SMERDEL, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Autor iznosi svoje mišljenje o položaju predsjednika Republike i dosadašnjim iskustvima te ih uspoređuje s drugim primjerima iz svijeta.
Autor: prof. dr. sc. Branko Smerdel, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo