Informator broj 6362 od 20. 04. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice
Prijedlozi i mišljenja

Predmet ovog članka su odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96, 39/99 - Odluka USRH, 42/99 - ispr. Odluke USRH, 92/99 - ispr., 43/00 - Odluka USRH, 131/00 - Odluka USRH, 27/01 - Odluka USRH, 34/01 - ispr. Odluke USRH, 65/01 - Odluka USRH, 118/01 - Odluka USRH, 80/02 i 81/02 - ispr.).
Stoga autor, u svjetlu odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH) i toga Zakona, kao i drugih propisa razmatra i analizira pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i u tom kontekstu probleme i dvojbe u tumačenju Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice.
Docent dr. sc. FRANE STANIČIĆ, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iznosi svoje pravno mišljenje i prijedloge, koje je izradio za Zbor prebendara.
Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo