Informator broj 6359 od 20. 03. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Racionalizirani referendum – novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama

Poredbeno ustavno pravo bilježi rast ustavnog prihvaćanja oblika neposredne demokracije u 21. stoljeću, ali i postavljanje granica dosegu referendumskog odlučivanja. U većini modernih država i pravnih sustava nalazimo posebne pravne postupke za osiguranje izbjegavanja referenduma ili modeliranja referendumskog izražavanja.
Ti se pravni postupci mogu podijeliti u dvije kategorije. U prvoj su skupini postupci za izbjegavanje neugodnih referendumskih ishoda, cilj je prve skupine pravnih normi učiniti da referendumski postupak ostane iznimno rijedak. U drugoj su skupini pravila za racionalizaciju referendumskog izražavanja.
Riječ je o pravnim postupcima za neposredno ili posredno smanjivanje utjecaja referendumskog izražavanja na pravni sustav. Komparativna metoda izučavanja postupaka za racionalizaciju neposrednog izražavanja narodne volje na referendumima potvrđuje da širenje i standardizacija referendumskih postupaka u ustavnim sustavima ili na razini preporuka Vijeća Europe (Europska komisija za demokratizaciju putem prava) u primjeni nailazi na poznatu granicu: referendum u praksi država neće funkcionirati ako one nisu politički i kulturološki spremne učiniti ga djelotvornim bez straha za stabilnost državnih institucija, o čemu autorica piše u ovom tekstu.
Autorica: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju, Katedra za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo