Informator broj 6355 od 02. 03. 2015.

U novom broju

Uvodnik

O ovlastima inspekcije zaštite prirode, s posebnim osvrtom na izvršenje rješenja inspektora

U ovom članku autorice pišu o odredbama Zakona o zaštiti prirode (Nar. nov., br. 80/13) koje se odnose na ovlasti inspekcije zaštite prirode odnosno o provođenju inspekcijskog nadzora. Inspekcijski nadzor zaštite prirode provodi se ne samo nad primjenom odredaba Zakona o zaštiti prirode, nego i propisa donesenih na temelju toga Zakona, kao i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama i Zakona o genetski modificiranim organizmima. U ovom, prvom dijelu članka autorice se bave ovlastima inspektora u donošenju rješenja i izvršenju rješenja inspektora. Istodobno ukazuju na odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) kojima se uređuje ta materija i na razliku u odnosu na posebne odredbe Zakona o zaštiti prirode. U drugom dijelu članka pisat ćemo o provedbi izvršenja.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo