Informator broj 6352 od 09. 02. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Prva Novela Zakona o mirovinskom osiguranju

U Narodnim novinama, broj 151 od 19. prosinca 2014., objavljena je I. Novela (novoga) Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici od 17. prosinca 2014., a na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Nar. nov., br. 151/14). Ta je Uredba stupila na snagu 1. siječnja 2015. S obzirom na izmjene koje ona sadržava i njihovu važnost, ovdje ćemo dati njezin prikaz i ukazati na najznačajnije promjene koje su nastale u mirovinskom osiguranju njezinim donošenjem.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo