Informator broj 6351 od 02. 02. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Pravna priroda predstečajne nagodbe

Odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 81/13 i 112/13 - Uredba) predmet su rasprave u ovom članku, kao i drugih mjerodavnih propisa. Naime, autori iznose i analiziraju pravnu prirodu predstečajne nagodbe te ukazuju na razlike u odnosu na sudsku nagodbu. U jednom od sljedećih brojeva lista objavit ćemo nastavak članka, u kojem ćemo se baviti pobijanjem predstečajne nagodbe odnosno potencijalnim postupcima pobijanja predstečajne nagodbe.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo