Informator broj 6349 od 19. 01. 2015.

U novom broju

Uvodnik

Studentske stipendije u okviru prava jedinstvenog tržišta EU i europskog građanstva

Predmet ovog članka su odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Nar. nov., br. 135/14) i provođenje natječaja temeljem tog Pravilnika. Autorica, dr. sc. TAMARA PERIŠIN, profesorica na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u članku analizira uvjete za dobivanje te državne stipendije iz perspektive primjene europskog prava i postavlja pitanja moraju li te stipendije biti dostupne pod jednakim uvjetima i hrvatskim i drugim državljanima Europske unije, te treba li se pod jednakim uvjetima stipendirati studij na sveučilištima u Republici Hrvatskoj kao i na sveučilištima drugih država članica Europske unije. Autorica iznosi moguće odgovore kroz praksu Suda pravde (u nastavku teksta: Europskog suda) te iznosi svoje prijedloge i mišljenja.
Autorica: prof. dr. sc. Tamara Perišin, MJur (Oxon), Katedra za europsko javno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo